วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การทำหลนเต้าเจี้ยว

                การทำหลนเต้าเจี้ยว ตามกระบวนการทำงานมีขั้นตอนดังนี้
                1.  การวิเคราะห์งาน เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำหลนเต้าเจี้ยว และศึกษาคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการทำหลนเต้าเจี้ยว ซึ่งวิเคราะห์ได้ดังนี้
                      ลักษณะงาน หลนเต้าเจี้ยวเป็นอาหารสำรับท้องถิ่นในภาคกลาง จัดเป็นอาหารประเภทเครื่องจิ้ม ซึ่งรับประทานคู่กับผักสดเพื่อช่วยเพิ่มรสชาติอาหาร ผู้ปฏิบัติงานควรศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทำหลนเต้าเจี้ยว การจัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องปรุง ภาชนะ และเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร ซึ่งจะใช้เวลาในการปฏิบัติงานประมาณ 20 นาที
                      คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านอาหาร โภชนาการอาหาร รักความสะอาด มีความประณีต มีทักษะการวางแผน ทักษะการจัดการ และทักษะการแก้ปัญหา
                2.  การวางแผนในการทำงาน เป็นการกำหนดกรอบการทำหลนเต้าเจี้ยว โดยสร้างแผนที่ความคิด เพื่อให้เห็นภาพรวมของการทำงาน ดังนี้


                 3.  การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน เป็นการทำหลนเต้าเจี้ยวตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้
                      1)  โขลกเต้าเจี้ยวกับหอมแดงเข้าด้วยกันให้ละเอียด
                      2)  เทกะทิใส่หม้อ ตั้งไฟ เคี่ยวกะทิจนแตกมัน จากนั้นใส่เต้าเจี้ยวที่โขลกแล้ว ใส่เนื้อหมูบด คนให้ทั่ว ใช้ไฟอ่อน
                      3)  ปรุงรสด้วยน้ำตาลทราย น้ำมะขามเปียก คนให้เข้ากัน พอเดือดยกลง
                      4)  ตักหลนเต้าเจี้ยวใส่ถ้วย ตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดง รับประทานคู่กับผักสดและผักต้ม                
                 4.  การประเมินผลการทำงาน เป็นการตรวจสอบรสชาติหลนเต้าเจี้ยว ถ้ามีรสเค็มเกินไป ควรเติมน้ำต้มสุก แต่ถ้าต้องการรสหวานหรือเปรี้ยว ควรเติมน้ำตาลทรายหรือน้ำมะขามเปียกเพิ่ม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น