วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การทำวุ้นไข่

การทำวุ้นไข่ ตามกระบวนการทำงานมีขั้นตอนดังนี้
1.  การวิเคราะห์งาน เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำวุ้นไข่ และศึกษาดูคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนทำวุ้นไข่ ซึ่งวิเคราะห์ได้ดังนี้
                      ลักษณะงาน วุ้นไข่เป็นขนมไทยประเภทวุ้น ซึ่งใช้ไข่เป็นวัตถุดิบผสมกับวุ้น เพื่อทำให้เกิดลวดลายสวยงาม ผู้ปฏิบัติงานควรศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทำวุ้นไข่ การจัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องปรุง ภาชนะ และเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร  ซึ่งจะใช้เวลาในการปฏิบัติงานประมาณ 45 นาที
                      คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านขนมไทย รักความสะอาด มีความประณีต มีทักษะการวางแผน ทักษะการจัดการ และทักษะการแก้ปัญหา
2.  การวางแผนในการทำงาน เป็นการกำหนดกรอบการทำวุ้นไข่ โดยสร้างแผนที่ความคิดเพื่อให้เห็นภาพรวมของการทำงานดังนี้


3.  การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน เป็นการทำวุ้นไข่ตามขั้นตอนต่อไปนี้
                      1)  ผสมวุ้นกับน้ำในหม้อ ตั้งไฟ เคี่ยวโดยใช้ไฟปานกลาง พอวุ้นละลายใส่น้ำตาลทรายแล้วเคี่ยวต่อไปอีก 20 นาที
                      2)  ต่อยไข่ใส่ชามตีพอแตก เทใส่กรวยใบตอง โรยใส่ในหม้อที่เคี่ยววุ้น แล้วคนให้กระจาย
                      3)  ตักวุ้นใส่แม่พิมพ์รูปต่างๆ ทิ้งไว้ให้เย็น แล้วเคาะออกจากแม่พิมพ์
            4.  การประเมินผลการทำงาน เป็นการตรวจสอบรสชาติวุ้นไข่ โดยชิมรสชาติวุ้นที่เคี่ยวในหม้อ ถ้าต้องการให้มีรสหวานควรใส่น้ำตาลทรายเพิ่ม นอกจากนี้ถ้าพบว่าไข่จับตัวเป็นก้อน ไม่กระจายตัว ควรแก้ไขโดยโรยไข่ในขณะที่วุ้นเดือด และหมั่นคนวุ้นเป็นระยะๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น